Vorprüfungsausschuss (VPA) (Informatik)

E-Mail: info-vpa@fsmi.uni-karlsruhe.de